Thành lập công ty

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

07/09/2023 10:58 780

Trong quá trình đăng ký kinh doanh, việc thay đổi ý định, nội dung đăng ký kinh doanh dẫn đến việc hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh là là việc hiếm khi xảy ra. Nhưng khi xảy ra vấn đề này, doanh nghiệp cần làm gì để hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh? […]

Trường luật