This is alternative content.

Phòng Hành chính - Tổ chức
Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 16:54

 1.Danh sách cán bộ

1

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên Luật - Phụ trách phòng

2

Hà Thị Nga

Chuyên viên

3

Đỗ Thị Minh Hạnh

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên Ngữ văn -Thư viện

 5 Lò Thị Việt Hà Giáo viên Luật
 6

 Bùi Thị Thơm

 

Giáo viên Luật

  2.Liên hệ:

Số điện thoại: 02123.799.939