This is alternative content.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 16:50

1. Danh sách cán bộ

1

Lê Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng - Giáo viên Tiếng Anh

2

Lê Văn Trí

Phó Trưởng phòng - Chuyên viên

3

Hà Hữu Nghị

Giáo viên Giáo dục thể chất

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên Lịch Sử

5

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên Luật

6

 Hoàng Văn Sơn

 Giáo viên Giáo dục chính trị

7

Lường Hồng Lâm

 Giáo viên Luật

2. Liên hệ

Số điện thoại: 02123.789.919